fbpx
skip to Main Content
Teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen i IKT-Norge og konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF skal nå jobbe sammen i initiativet GoForIT. Målet er å få utdannet flere talenter innen IKT-fagene med kompetanse på bærekraft. Foto: SINTEF

UiA med pionérprosjekt innen bærekraft

SINTEF mener bærekraft må få en større rolle i IKT-studiene og at flere må utdannes med denne spesialiseringen. UiA har tatt utfordringen.

 

– Norge er helt avhengig av digitalisering for å klare den grønne omstillingen vi nå står overfor. I følge EU har digitale teknologier potensialet til å redusere globale utslipp med en femtedel innen 2030. Hvis vi skal nå klimamålene våre må vi derfor få fortgang på den grønne og digitale omstillingen, mener konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF og legger til:

– EU omtaler dette som «the twin transition», og spørsmålet er ikke om vi trenger en slik omstilling, men hvordan vi skal få det til. Til dette trenger vi også flere talenter innen IKT-fagene med kompetanse på bærekraft fremover.

Konkurrerer om de samme IT-hodene

Derfor slutter SINTEF seg til initiativet GoForIT, der aktører fra næringslivet, akademia og instituttsektoren går sammen om å få bærekraft inn i IT-utdanningene og få utdannet flere med slik kompetanse i Norge.
– SINTEF er uhyre viktig for oss. De representerer en av de største kunnskapsinstitusjonene i Norge, som både forsker, leverer talenter til næringslivet og utvikler kunnskap på egen kjøl. Det er en kunnskapsinstitusjon som vi gleder oss over å samarbeide med, og som det hadde vært forferdelig kjedelig å bygge GoForIT uten, sier teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen i IKT-Norge, som er initiativtaker til GoForIT.

Bransje etter bransje digitaliserer og alle har blitt teknologibedrifter på jakt etter nye, grønnere løsninger. De konkurrerer dermed også om de samme IT-hodene.
– Norge har behov for å bygge opp mot 250.000 arbeidsplasser i tiden som kommer. 50.000 av disse er avhengig av IKT-kompetanse. Da er det på høy tid at vi inngår en felles satsing, sier Hole Skogen. For å sikre en bærekraftig utvikling, må en virksomhet ha strategiske mål som ivaretar sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Det er særlig de miljømessige og til dels sosiale aspektene som GoForIT mener må få større plass i IT-utdanningers studieplaner.

UiA-studium kobler bærekraft og teknologi

GoForIT er allerede godt i gang med arbeidet, og har så langt fått på plass en MBA innen teknologi og bærekraft ved Universitetet i Agder. I 2022 starter NTNU opp et etterutdanningskurs. Initiativet jobber for å få på plass flere studieplasser, og vil bygge et forskernettverk i Norge. Det vil også bli holdt en rekke workshops, hackathons og forelesninger om temaet, i tillegg til konferanser. Målet er kulturbygging og gjøre Norge til et arnested for globale IT-talenter som kan løse bærekraftsutfordringer.

Onsdag 17. november holder GoForIT en digital kick-off, som er et oppspill til den internasjonale kompetanse-konferansen GoForIT skal holde i april.

Morten Dalsmo skal snakke om sine forventninger til den nye regjeringen på denne ukens kick-off. Hole Skogen trekker inn SINTEF-konserndirektørens kunnskap og erfaringer med å lede det regjeringsutnevnte utvalget som utarbeidet den digitale strategien for næringslivet, Digital 21, som spesielt nyttig i GoForIT. Dalsmo, på sin side, gikk inn i GoForIT fordi det er helt i tråd med SINTEFs visjon.
– GoForIT er et fantastisk initiativ som kobler digitalisering, IKT og bærekraft. I SINTEF har vi visjonen «teknologi for et bedre samfunn», og bærekraft og bærekraftmålene er førende for vår virksomhet. Det betyr at vi ser på hvordan vi kan bidra med vår teknologi og vår kompetanse til å løse bærekraftmålene. For oss er det derfor viktig å være med på å sette IKT og bærekraft høyt på agendaen gjennom dette initiativet, sier Dalsmo.

Back To Top