fbpx
skip to Main Content

Ny E39 Mandal-Søgne åpnet

– En milepæl for hele landsdelen.

 

– Dette er en milepæl for Sørlandet, virkelig. Veien er med på å binde Sørlandet sammen, og vi har fått betydelig tryggere veier. Åpningen i dag markerer at det mange har jobbet for i mange år, nå er en realitet, fremholder Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartementet og fylkesordfører på Agder, Arne Thomassen, etter at ny E39 fra Mandal til Døle bro på toppen av Trybakkene under den offisielle åpningen onsdag.

For, det er ingen overdrivelse når Mette Gundersen fremholder at dette har det vært jobbet for i svært mange år.
– Allerede på 1970-tallet startet arbeidet med å få bygget ny E39. I dag markerer vi at en svært viktig og ulykkesbelastet veistrekning kan byttes ut med en moderne og trafikksikker vei, sier Gundersen.

Mange ulykker

Gamle E39 har vært en strekning med mange ulykker. Samtidig er veien med på å utvikle Agder.
– Vi blir bundet tettere sammen. Vi får et felles bo- og arbeidsmarked, noe som er kjempeviktig. Dette er en milepæl, ja, men også en viktig investering for fremtiden, sier Arne Thomassen.

Betyr mye for mange

Mette Gundersen kan ikke få understreket nok hvor viktig det ustrakte samarbeidet har vært for å få dette til.
– Mange har jobbet lenge for dette. Jeg husker de mange som reiste til Oslo for å gå i demonstrasjonstog for å markere viktigheten av å få ny hovedfartsvei på Sørlandet. Biskopen, næringslivsledere, alle ordførerne og mange flere demonstrerte for å få en bedre stamvei. Veiene på Sørlandet var elendige. Det var mange ulykker, og fremkommeligheten var utfordrende når værgudene vinterstid slo til. Alle aktørene har jobbet sammen uansett hvilken politisk bakgrunn og parti.

Hun understreker at den nye veien betyr mye for helt vanlige folk.
– Lastebilsjåfører kan få levert varene sine når de skal raskere og tryggere. Ambulansene kommer raskere frem til sykehuset, og man slipper å sitte med hjertet i halsen når deres nærmeste er på veien. Det handler om folk og det handler om samfunnsbygging.

– Vi har hatt en 50 mann engasjert i prosjektet, sier Eirik Spilling fra TT Anlegg.

Store ringvirkninger

Byggingen av den nye E39 har hatt store ringvirkninger. En av bedriftene som har vært tungt inne, har vært TT Anlegg.
– Dette har vært en stor jobb for vårt vedkommende – en jobb til et par hundre millioner kroner, sier Eirik Spilling fra TT Anlegg.

TT Anlegg har vært med helt siden 2018 gjennom både tilbudsfasen og regulering. Av en stab på rundt 300 mann i TT Anlegg, har rundt 50 vært engasjert med massetransport og andre oppgaver i forbindelse med veibyggingen.
– Det gjenstår litt arbeid på sidene av veien før vi er ferdig her, og så kommer det neste store prosjektet som blir parsellen fra Mandal til Lyngdal, så vi vil være godt engasjert med nye E39 i årene som kommer, sier Eirik Spilling, om veistrekningen som er planlagt ferdig i 2026.

– Gjennomføringen har vært god, vi er jo tross alt ferdig seks måneder før tiden, smiler Eirik Spilling.

– Vi har lagt rundt en 140.000 tonn med asfalt på prosjektet, sier Bjarne Nøding i Velde.

140 000 tonn asfalt

En annen aktør som har vært tungt inne i prosjektet, er Velde.
– Vi har lagt omkring 140.000 tonn med asfalt på prosjektet. Jobben har vært stor, tilsvarende ett års produksjon, som dermed kommer på toppen av de andre oppdragene vi er engasjert i, for AF-gruppen, Statens vegvesen og andre entreprenører. På det meste var 65 mann engasjert, sier Nøding.

Velde etablerte seg på Sørlandet i 2019, etter å ha kjøpt avdelingen til Skanska på Gismerøya i Mandal.

Artikkelen var først publisert i Fritidsnytt.

Back To Top