fbpx
skip to Main Content

Flyalarmen går – Hva betyr signalene?

Nei, du trenger ikke å foreta deg noe. Det du hører akkurat nå er kun en test av Luftforsvarets flyalarm.

 

Normalt betyr flyalarmen at man skal søke informasjon eller  dekning. Ikke i dag. Alarmen testes to ganger i året, og dette er kun en test, melder NRK.

Hvordan tolke dem?

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det «viktig melding – søk informasjon». Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «fare for angrep – søk dekning». Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Når brukes varslingen?

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Hvor er varslingsanleggene?

Det finnes omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Back To Top