fbpx
skip to Main Content

4 stemmer på Søgne Gamle Prestegård

Utstillingen 4 stemmer med Liv Blåvarp, Runa Boger, Ulla-Mari Brantenberg og Jorunn Steffensen er en utstilling som utforsker rom, farge, materialer og teknikker.

 

– Dette er en spennende utstilling med fire kunstnere som alle har gjort seg bemerket i både den norske og internasjonale kunstsfæren: 4 STEMMER med Liv Blåvarp, Runa Boger, Ulla-Mari Brantenberg og Jorunn Steffensen, sier kulturkonsulent ved Søgne gamle prestegård, Vilde Matzow.

Utstillingen satt sammen av fire stemmer og kunstnerskap som har satt tydelige spor i den norske samtidskunsten, med bruk av mange forskjellige og spennende materialer og teknikker.
– I utstillingen opplever du fire særegne kunstneriske uttrykk som har blitt formet til malerier, tegninger, tekstilarbeider, glasskunst og smykker, legger Matzow til.

Selv om de fire kunstnerne aldri har stilt ut samlet tidligere, sier Matzow at kunstnerne kommuniserer med hverandre på en helt spesiell måte gjennom nettopp farger, materialer, taktilitet og uttrykk. Hun sier videre at kunstnerne er alle nasjonalt og internasjonalt anerkjent, med hver sin sterke stemme og kunstneriske praksis som har satt tydelige spor i samtidskunsten både i innland og utland.
– Gjennom visningsrommets kuratering og montering, skapes nye sammenhenger mellom kunstnernes verker, som igjen bidrar til å utforske nye sider ved de forskjellige kunstverkene og kunstnerskapene representert i utstillingen.

Smykkekunstner

Liv Blåvarp (f. 1956) er en norsk smykkekunstner med utdanning fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1983 og Royal College of Art i London 1984. Hennes hovedmateriale er tre, og med sine intrikate og monumentale halssmykker har hun vunnet internasjonalt ry. Ofte henter hun inspirasjon fra naturen, og med bruk av ulike tresorter i kombinasjon med bein gir dette gjerne et eksotisk uttrykk.

Kunsthåndverksprisen

I 1989 mottok Liv Blåvarp Kunsthåndverkprisen og har siden det mottatt en rekke priser, deriblant Norsk Forms kulturpris for Unge Kunstnere i 1990, Torstein og Wanja Søderbergs Nordiske Designpris, 1995, Jacob-prisen i 1997, svenske Prins Eugens medalje i 2003. Hun er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent.
– På dette tidspunktet vil enhver utstilling være en fortsettelse av et livslangt prosjekt, sier Blåvarp selv om arbeidet med utstillingen.

– Det må også være et mål å vise utvikling og fordypning. Mitt format er smykkekunst, kroppsrelaterte strukturer, bærbare ornamentale arbeider forankret i materialitet og grunnelementer knyttet til natur, historie, kunst og feminisme. Et univers av barokke uttrykk, et formspråk skapt gjennom lange prosesser. Arbeidene speiler tankebaner som kretser rundt materialenes mangfold og muligheter og en flyt av ideer mellom gamle og nye verk.

Naturkraft og sensualitet

Vilde Matzow sier arbeidene formidler naturkraft og sensualitet, de skal være store nok til å romme mye liv, men ikke større enn at vi lett kan forenes med dem.
– Arbeidene ligger i et grenseland. Dynamikken ligger i motsetningene mellom det forventede og opplevelsen ved et fysisk møte. Det handler om forandring, en ny vinkling, en overraskende oppdagelse.

Arbeider med tekstile collager

Runa Boger (f. 1948) arbeider med tekstile collager i et abstrakt formspråk. Arbeidet med abstrakte bilder skjer ut fra en tekstil tradisjon, hvor formale undersøkelser av farge og geometriske former er bærende elementer. Formale og materialrelaterte utfordringer er en del av verket. Grepet er enkelt og direkte. Det handler om å se og vurdere å gjøre ting om igjen og om igjen helt til øye og tanke finner en adekvat form. Utviklingen av en idé går gjennom mange stadier. Gjennom gjentagelser og utprøving utvikles nye tekstile bilder.

Gjenbruk og resirkulasjon

Boger er opptatt av gjenbruk og resirkulasjon, og bruker vevd ull fra det militære som hovedmateriale. Det er det organiske og naturlig ustabile og den energien materialet tilfører verket som fascinerer. Ull har en ekstremt matt overflate og når ullstoff blir farget, er resultatet en flate som i første rekke har fargekarakter. Komposisjonen handler om forholdet

Boger er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole Oslo og Kunstakademiet, Lodz i Polen og har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitet i Oslo. Boger har hatt separatutstillinger ved visningssteder som Kunstnerforbundet, Kunstbanken Hedmark kunstsenter og Risør Kunstpark.

Gruppeutstillinger i inn- og utland

Hun har deltatt på juryerte gruppeutstillinger i inn og utland, blant annet International Triennial of Tapestry, Polen og From Lausanne to Beijing, International Fiberart, China. Bogers arbeider er representert i samlinger som Kode i Bergen, Kunstindustrimuseene i Trondheim og Oslo, Norsk Kulturråd, Riksgalleriet, Oslo kommunes kunstsamling m.fl. Boger har utført kunstprosjekter i det offentlige rom og vært aktiv i kunstfaglige styreverv, blant annet som styreleder i Norske tekstilkunstnere da SOFT galleri ble opprettet.

Maleri og tegning

Jorunn Steffensen (f.1950) arbeider mest med maleri og tegning, og tilnærmer seg kunsten både formalt og personlig, eller som hun selv forklarer:
– Min kunst handler om farger og formale undersøkelser. Jeg arbeider innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Jeg er opptatt av fargens energi. Fargens langsomme oppbygning, lag på lag, strøk for strøk. Forflytning og illusjon av det tredimensjonale i flaten. Jeg arbeider ofte i serier, med ulik problematikk. Jeg søker en spenning i farge og komposisjon. For meg er det komposisjonen og summen av den indre spenningen, som finner sitt uttrykk og gir innholdet i et kunstverk. Egne verk inspirerer meg ofte til nye undersøkelser og videre bearbeiding av billedspråket. Jeg arbeider med ulike tema, som i utgangspunktet kan være arkitektur, kunst eller et visuelt inntrykk som berører meg. Jeg maler på tekstil i stort format og på finérplate som ofte settes sammen til større verk. Parallelt arbeider jeg med tegning i mindre format.

Offentlige innkjøp og utsmykkinger

Steffensen bor og arbeider i Skien. Hun har sin utdannelse fra Statens håndverk og kunstindustriskole, og etterutdanning for kunstnere ved Kunsthøgskolen i Oslo. Steffensen arbeider som billedkunstner med utstillingsvirksomhet i inn- og utland og har flere offentlige innkjøp og utsmykkinger. Steffensen har og har hatt en rekke kunstfaglige tillitsverv og arbeider som kunstkonsulent i den offentlige utsmykningsordningen (KORO). Hun er medlem av Norske billedkunstnere (NBK), Billedkunstnerne i Telemark (BiT), og Norske tekstilkunstnere (NTK).

Arbeider med glass

Ulla-Mari Brantenberg (f. 1947) arbeider i hovedsak med glass, og skriver selv om praksisen sin:
– Den beste tiden på året er den lyse. Da våkner jeg opp og puster meg inn i lyset. Glass er lys. Jeg veksler mellom mange teknikker for å uttrykke det jeg vil si i glasset. Blåse, forme på frihånd, forme i form, farger, transparente og opake, etse og sandblåse, gravere og sage, slipe og polere. Blyglass og slumping-teknikker har jeg benyttet meg av i utsmykkinger i større vindusflater. Eksempel på slumping-teknikk i Skimuseet i Holmenkollen 2,5×3,5m; og blyglassteknikk 4x12m på Thyholmen alder og sykehjem i Trondheim. Stein og glass i skulptur utenfor kulturhuset Black Box i Gjøvik. Jeg tilfører og kombinerer de fargene og materialene som jeg mener vil understøtte og forsterke budskapet i objektet. Et eksempel er fondveggen i det Norske Teater Scene 2 og fem historier, tittebokser, i barneavdelingen på hovedbiblioteket i Trondheim. Intet er tilfeldig. Jeg går inn i ulike rom i meg og former derfra. Uansett smått eller stort. Det handler om musikk, bevegelse, rytme, sorg og glede. Om livet i seg selv. Det er hverdagene jeg former fra.

Lang og allsidig utdannelse og praksis

Brantenberg har en lang og allsidig kunstnerisk utdannelse og praksisvirksomhet. Hun hadde opprinnelig planer om å bli keramiker, og var i årene 1966–1968 elev på Den Kongelige Porcelainsfabrik i København. I 1968 begynte hun på Statens håndverks- og kunstindustriskole, og fra 1971 til 1975 studerte hun på Skolen for brukskunst i København. Deretter gikk hun på Glasskolen, Orrefors i 1975–1976. Hun er innkjøpt av blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE 1, Nasjonalmuseet og The Victoria and Albert Museum. Hennes glassarbeider har alle små variasjoner. Variasjonene gir hvert arbeid en egen identitet. Brantenbergs glass bærer poetiske navn som gir ytterligere dimensjoner. Titler som «I månelyset lukket Hibiskusen seg rundt sin støvbærer» raffinerer verket. Det litterære grepet får brukeren og betrakteren til å tenke over Brantenbergs intensjon bak glasset.

Utstillingen 4 STEMMER står til og med søndag 13. november.

Back To Top