fbpx
skip to Main Content
– Det er et viktig mål for oss i Nye Veier å være pådrivere for nye og innovative klima- og miljøløsninger i samferdselssektoren. Vi er stolte av arbeidet med å utvikle og teste ny teknologi som vil ha en stor positiv effekt på klima og miljø dersom vi lykkes, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

25, 8 mill. for å gjøre anleggsplassen utslippsfri

Nye Veier fikk nylig 25,8 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til satsing på utslippsfri anleggsplass, deriblant ny E39 fra Lyngdal øst og vestover. Midlene fordeles på tre prosjekt innen tunnelslam, mobile battericontainere og et kunnskapsprogram.

 

Midlene bidrar på veien til å nå målet om en halvering av klimagassutslippene fra bygging innen 2030. Testing, utvikling og kunnskap om ny teknologi i de tre prosjektene skal ta anleggsbransjen nærmere fremtidens utslippsfrie anleggsplasser. 

– Det er et viktig mål for oss i Nye Veier å være pådrivere for nye og innovative klima- og miljøløsninger i samferdselssektoren. Vi er stolte av arbeidet med å utvikle og teste ny teknologi som vil ha en stor positiv effekt på klima og miljø dersom vi lykkes, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.  

Samferdselsdepartementet har til sammen delt ut 65 millioner kroner til ti prosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. Nye Veier har fått 25,8 millioner kroner til tre av disse prosjektene som vil teste teknologi og skaffe viktig kunnskap på veien til å gjøre fremtidens arbeidsplasser utslippsfrie.

De tre prosjektene Nye Veier har fått midler til er: 

  • Kunnskapsprogram for pilotering av utslippsfrie anleggsplasser

Nye Veier vil fortsette arbeidet med kunnskapsprogrammet hvor det nylig ble sluppet fire rapporter på arbeidet med å finne gode og kostnadseffektive løsninger for utslippsfrie anleggsplasser. Programmet vil arbeide videre med kunnskapseffektene i pilotprosjektene og hvordan de kan forbedres. Dette vil fortsette som et samarbeid med Statens vegvesen og Bane NOR. Kunnskapsprogrammet har fått tildelt fire millioner kroner fra Samferdselsdepartementet.  

  • Elektrifisering av bruarbeider – Grenlandsbrua på prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen 

Prosjektet vil fortsette med å elektrifisere anleggsplassen ved å bytte ut dieselaggregater med elektriske aggregater, gjerne kalt battericontainer. I tillegg ønsker prosjektet å ta i bruk elektriske maskiner. Elektriske løsninger har blitt gjort på bruarbeider og vil nå også benyttes i tunnelarbeid. Ny teknologi vil også bli testet i prosjektet. Nye Veier skal undersøke mulighetene for å bruke elektrisitet i stedet for gass i forbindelse med sveising. Prosjektet har fått tildelt 15,8 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet.  

  • Slamfordeling på E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest 

Arbeidet i prosjektet vil samle mer læring ved å fortsette med testanlegget for å finne ut hvilken teknologi som egner seg best til å presse/filtrere ut væske fra tunnelslam med den hensikt å redusere volum. Tunnelslam er ubehandlet avfall fra driving av tunneler. Prosjektet ønsker at store deler av slammet skal kunne gjenbrukes for å redusere avfallsmengde og kjøreturer til deponi. Dersom testingen lykkes, vil det altså ha stor effekt for klima og miljø med reduksjon i utslipp og avfallsmengde. Prosjektet har fått tildelt seks millioner kroner fra Samferdselsdepartementet.  

Mikkel Hedegaard er klimarådgiver i Nye Veier. Han er fornøyd med ambisjonene Nye Veier og byggebransjen har for utslippsfrie anleggsplasser.  

– Tilskuddet de tre prosjektene har fått, er et viktig steg på veien til å nå målet vi har satt oss om å halvere klimagassutslippene fra bygging innen 2030. Midlene gjør det mulig å utvikle og teste løsninger for en mer klima- og miljøvennlig samferdselssektor, sier Hedegaard.  

Back To Top