fbpx
skip to Main Content

Vil gi enorme reduksjon i klimagassutslippene

– Hvis storsamfunnet ønsker fremtidsrettede transportløsninger, så er valget lett: Velg tog!

 

Sigbjørn Lie er avdelingsleder CargoNet i Kristiansand. Fra transporthub´en på Langemyr sendes daglig store mengder gods med tog, hva det har å si for reduserte klimagassutslipp.

– Vi har kapasitet til å frakte betydelig mer gods, og for hver container vi kan frakte, eller TEU, som vi kaller det (en 20 fots container), går utslippene ned. Bilen kan aldri konkurrere med et godt godstog hvis målet er å redusere klimagassutslippene, fremholder Lie.

– Selv ikke en løsning med all transport på vei med elektriske lastebiler, ville kunne konkurrere med toget. To har null gummiutslipp til naturen, tilnærmet null fare for trafikkulykker, og energiforbruket er minimum 4,5 ganger lavere enn en el-bil per tonn. Strøm er en ressurs, og med bil vil bruken være 4,5 gigawatt mer for det samme transportarbeidet, sier han videre.

– Er det ønskelig å transportere farlig gods på vei?

I 2022 stod transportknutepunktet på Langemyr for transport av 17.837 TEU på såkalte CX (intermodale transporter containere og semitraller), herav 300 tanker med etylenglykolmolotylen eter. Til industrien gikk 6.600 TEU med vann fra Voss vater, og 3.600 TEU til Glencore Nikkelverket, blant annet med 38 millioner liter saltsyre.

– Er det ønskelig å ha transport av denne typen gods på veien, spør han.

– Vi har kapasitet til å sende 48.000 med den infrastrukturen vi i dag har på Langemyr, men skal mer gods over fra bil til bane, må storsamfunnet være villige til å gi togtransporten forrang. Målet må være at når gods kan transporteres på bane, så skal godset transporteres på bane. Hvis prisen på togtransport hadde vært f.eks. 25 prosent rimeligere enn transport på vei, ville mye vært gjort, mener Sigbjørn Lie.

– Vi har kapasitet til å sende 48.000 med den infrastrukturen vi i dag har på Langemyr. Men skal mer gods over fra bil til bane, må storsamfunnet være villige til å gi togtransporten forrang, sier Sigbjørn Lie.

Energimerke transportløsningene

Han tar til orde for en ordning der alle transportenheter blir energimerket slik tilfellet er med hvitevarer og brunevarer. Han mener også det handler om vilje til å velge klimavennlige løsninger hos alle involverte.

I en ideell verden burde elektriske lastebiler blitt brukt for å trekke varer fra produsent til en togterminal, og at et helelektrisk to kunne transportere varene så langt skinnegangen tillater det, og at en ny elektrisk trekker kunne frakte godset fra togterminalen til sluttbruker.

– Det ville vært den klart beste løsningen, og vi ville hatt det mest transportklimanøytrale alternativet som finnes, mener Lie.

– Dette er noe alle aktører burde ha jobbet aktivt for. Kan man ikke gjennomføre en slik transportløsning, burde det påløpe en avgift for transport av denne mengden gods på bil. Dessverre har det ikke vært mulig å gjennomføre, fordi samferdselsmynighetene har satt foten ned for et slikt alternativ, mener han videre.

Han peker på at aktørene kun er interessert i å sende mer gods med CargoNet-tog dersom de selv kan tjene penger på det. Det er på denne bakgrunn utsagnet om å energimerke transportløsningene og avgiftsbelegge transport på vei hvis det samme godset heller kan transporteres på bane, må sees.

 

Back To Top