fbpx
skip to Main Content

Nyheter

Rondt forbi – uke 13

Vi tar pulsen på Kristiansand.

 

Loppemarked hele påsken

Det blir loppemarked i bygg 33 (se bildet) bak den maritime skolen i Marvika hele påsken. Bygget er en tidligere offiserbolig og har sist huset en antikvitetshandel. Selve antikvitetshandelen er lagt ned, men her finnes ennå mange usolgte gjenstander, og det er tilkommet flere ting for salg. Blant loppene finner man sjeldne samleobjekter, antikke møbler, musikkutstyr, elektronikk, kunst, servise, glasstøy, leker, spill, bamser, tegneserier, blomsterkrukker, verktøy, bøker, stereo-utstyr, lamper, klær, kjøkkenutstyr, DVD-filmer, vinylplater, musikkassetter, pynt med mere. Noen av loppene er av nyere dato, uåpnet og ubrukt.

Det er tre skolejenter fra Eg som holder loppemarkedet. Det vil holde åpent hver dag i påsken mellom klokka 10 og 16, og pengene vil bli brukt til å gjøre det triveligere i nærområdet. Det vil muligens også bli salg av te, saft, kaffe og noe å bite i, for dem som er i forbifarta og vil ta seg en pustepause på søndagsturen. Oppstart er Skjærtorsdag. Siste dag er Andre påskedag.

Vil jobbe tettere med Brüssel

Foreningen Agder Europakontor etableres nå av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Grimstad kommune og Universitetet i Agder. Målet er å øke gjennomslaget på store EU-prosjekter.
– UiA deltar som et ledd i en langsiktig vedtatt strategi for å styrke vårt gjennomslag i de store EU-fondene og posisjonere Agder som en foretrukken forsknings- og innovasjonspartner, sier Ann Camilla Krogh, forsknings- og innovasjonsdirektør på UiA og leder av interimstyret.

Kloakklekkasje i Kongsgårdbukta

I forbindelse med anleggsarbeid på vann- og avløpsledninger i Kongsgårdbukta ble en kloakkledning gravd over og urenset kloakk pumpes ut i sjøen i Kongsgårdbukta. Kloakklekkasjen ble stoppet klokken 13.15. Da var ledningen tettet igjen og kloakken ble igjen pumpet sin naturlige vei gjennom ledningen og til renseanlegget. Reparasjonsarbeidet har gått raskt og effektivt. Uhellet oppstod til morgenen i dag, ferdag, like ved utløpet til Prestebekken, der hvor det til vanlig er bobilcamp. Denne måtte stenge på grunn av anleggsarbeidet. Det er kloakk fra et større område på Lund og videre nordover som nå går urenset ut i sjøen. Dette er kloakk fra et område hvor det bor ca. 16 000 personer. I normale perioder går det omtrent 3000 m3 kloakk gjennom denne ledningen hvert døgn.

Forhandlinger om en byvekstavtale

Det første forhandlingsmøtet om en byvekstavtale for kristiansandsregionen startet på Ernst den nest siste uka i mars. Der ble en forhandlingsgruppe etablert. Den vil bli ledet av Statens vegvesen, og ha representanter fra Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet og lokale parter; Agder fylkeskommune, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland kommuner. I møtet ble forventninger, roller, ansvar og selve organiseringen av forhandlingene fastsatt. Framdriften er lagt opp med utgangspunkt i at det skal være mulig å bruke midler avsatt til byvekstavtalen allerede i 2024. Byvekstavtalen skal sikre en bærekraftig byområdeutvikling hvor alle interessentene er ivaretatt.

Kommunen får ikke feiet

Kommunen ber innbyggerne ta bedre hensyn til feiebilen. Alle får tekstmeldinger om når feiebilen kommer slik at de kan flytte bilene sine. Kommunen ønsker å bli ferdig med å feie før 17. mai. Det finnes en oversikt på kommunens hjemmesider, som forteller når feiebilen kommer til ditt nabolag.

Back To Top