fbpx
skip to Main Content

Lanserer nytt tilbud til unge kunstnerspirer

Knuden – Kristiansand kulturskole og Kunstsilo introduserer et nytt fordypningstilbud til unge i Agder. «Talent Sør: Visuell kunst» retter seg mot unge kunstnere i aldersgruppen 13 til 19 år med et fokus på samtidskunst. Prosjektet bygger på og utvider det allerede etablerte «Talent Sør».

 

– Målet med prosjektet er å muliggjøre at elevene får bygget sitt eget nettverk innenfor kunstarenaen og at de på sikt får mulighet til å delta aktivt i et kunstorientert arbeidsliv, sier Tor Egil Vaule Andersen, rektor ved Knuden – Kristiansand Kulturskole.

Prosjektet er finansiert av en tildeling på 1,7 millioner kroner fra Norsk kulturskoleråd under utlysningen «Inkluderende kulturskoler 2024-2026». Fordypningen i «Visuell Kunst» opprettes i samarbeid med Kunstsilo som vil fungere som et samlingspunkt i en satsning som favner alle kulturskolene i region Agder.

Får hjelp av profesjonelle kunstnere

Kunstsilo vil bidra med nettverk og faglig forankring i prosjektet.
– Blant annet er Arendal kulturskole en sentral samarbeidspartner og en viktig ressurs som koordinator for de mindre kulturskolene i øst-regionen, sier Reidar Fuglestad, administrerende direktør i Kunstsilo.

For å sikre at elevene løftes inn i en profesjonell arena, har institusjonene sikret seg flere kjente og etablerte kunstnere fra regionen som skal fungere som veiledere og mentorer. Blant disse er Erik Pirolt, Arne Vilhelm Tellefsen, Per Fronth, Andreas Lian og Ann Cathrin November Høibo.

Faglig innhold og ramme for studiet vil være samtidskunst og deltakende prosesser. Dette inkluderer stedsspesifikke- og konseptbaserte prosjekter som gjenspeiler unges identitet og hverdag. Prosjektleder og fagleder i Visuell kunst ved Knuden, Lene Dalgård utdyper:

– Fra dette utgangspunktet vil vi kunne åpne for en stor bredde av uttrykk og interesser i elevgruppen. Idéer vil være førende, og materialvalg og teknikk innføres basert på konsept. Vi ønsker å være tett på samfunnsaktuelle problemstillinger og knytte kunstuttrykk til visuell kultur og ytringer i samfunnet.

Baseres på elevenes innspill

Gjennom samtidsaktuelle kunstuttrykk vil prosjektet bruke kunsthistorien som bakteppe for å gi elevene en solid plattform for sin utøvelse innen fagfeltet. Samtidig skal elevene få mulighet til å ta i bruk materialer og teknikker som de selv finner interessante.

– Faget vil i stor grad være basert på elevens innspill og medbestemmelse. Gjennom samlingsbasert undervisning vil vi invitere inn kunstnere og andre ressurspersoner som gjestelærere for å gi nødvendig bredde og forståelse av faget, og hva det vil si å arbeide som kunstner, sier Dalgård.

– Et annet mål er å dele erfaringer og utveksle kunnskap mellom regionens ulike kulturskoler med sentrale kunstinstitusjoner som grunnleggende ressurs.

Vil styrke kunstfeltet

Med dette prosjektet ønsker Kunstsilo å styrke kunstfeltet i Agder.
– Da er det viktig at vi klarer å favne en ny generasjon som ser verdien av å jobbe med kunst. At vi nå er to institusjoner som slår oss sammen for å satse på dette, tror jeg vil være veldig positivt for utviklingen av kunstfeltet, avslutter Reidar Fuglestad.

Aud Tone Ausland har vært elev ved Knuden i tor år, og er begeistret for opplegget.
– Det er helt fantastisk. Jeg er åpen for forskjellig.

Opptak til studiet vil bli annonsert våren 2024 med søknadsfrist 1. august 2024. Det søkes gjennom innsending av portofolio og motivasjonsbrev, skriftlig eller video. Motivasjon og interesse teller mer enn erfaring og utviklingsnivå.
Undervisningen vil være samlingsbasert og ha base på Kunstsilo/Knuden – Kristiansand kulturskole på Silokaia. Oppstart blir august/september 2024.

Back To Top