fbpx
skip to Main Content

Samarbeider nært med SnakkOmMobbing

– Alle skal være inkludert, og betydningen av et godt miljø hvor hver og én kan kjenne seg velkommen og bli ivaretatt på en god måte, kan ikke understrekes godt nok. Derfor har vi innledet et tett samarbeid med SnakkOmMobbing.no, et chat-tilbud i regi av Blå Kors.

 

Gustav Steimler, leder av Søgne og Mandal Basketballklubb, har et stort fokus på å sikre god inkludering og legge best mulig til rette for et miljø som gjør at barn og unge kan få et tilbud uten mobbing og utestengelse. Han er markedsansvarlig i Sør Cup, fotballcupen som i et normalår uten pandemi, inviterer 600 lag til fotballcup i Kristiansand og Vennesla.
– I Sør Cup har vi samarbeidet med SnakkOmMobbing.no i flere år. Blå Kors har en god kompetanse og mange gode virkemidler for å forebygge utenforskap og mobbing, og har bidratt på en god måte for Sør Cups vedkommende, forteller Steimler.

Ettersom han er svært opptatt av at alle skal kunne være med og kjenne seg inkludert, var tanken kort til å be SnakkOmMobbing.no om et samarbeid.
– Å forebygge mobbing og sikre en god inkludering er noen av vår tids største fanesaker, fremholder Steimler.

Bevisstgjør

I praksis innebærer samarbeidet at Søgne og Mandal Basketballklubb vil formidle «Snakk om mobbing» sitt budskap, og gode verdier, og at SnakkOmMobbing.no kan være med på å bevisstgjøre hvor viktig det er å forebygge mobbing.
– Det er viktig å kunne vite hva som skal til for å forhindre mobbing og utenforskap, hva vi kan gjøre for å inkludere på en god måte, og sikre at barna som blir med, kjenner at det å være med i Søgne og Mandal Basketballklubb er en trygg og god plass å være, en plass hvor alle kan utvikle seg på en god måte, sier han.

Øker oppslutningen

Under covid-pandemien er det flere idretter som har rapportert om stort frafall av spillere og ledere. Slik er det ikke innen basketball.
– Norsk basketball fortsetter å vokse. Selv i pandemiåret 2020 er det stadig nye barn og unge som vil spille basketball. For vår egen del har vi vokst fra 23 medlemmer i 2019 til 71 medlemmer. En slik vekst er imponerende og oppmuntrende, og vi gleder oss til enda mer basketglede for enda flere når vi nå kan åpne opp mer. Vi ønsker derfor i første omgang å etablere et tilbud i Søgne til barn i aldersgruppen 10-12 år. Gjennom samarbeidet med SnakkOmMobbing.no, vil foreldre og foresatte ha trygghet for at vi har stort fokus på et godt og inkluderende miljø for alle, bedyrer Gustav Steimler.

Back To Top