fbpx
skip to Main Content
Nina Antonov, daglig leder i Bipolarforeningen.

Bipolare og berørte får egen støttetelefon

For første gang får Norge en anonym støttetelefon for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. I dag lanseres «Bipolarlinjen».

 

– Vi i Bipolarforeningen blir ofte kontaktet av berørte som har behov for å snakke med noen som vet hvor «skoen trykker». Nå har vi fått på plass et lavterskeltilbud som vi tror vil være til støtte for mange, sier Nina Antonov, daglig leder i Bipolarforeningen.

Tjenesten driftes av frivillige erfaringseksperter som selv har diagnosen eller er pårørende. De har taushetsplikt og har bestått en grundig skolering.

Skiller seg ut fra eksisterende støttetelefoner

For å være frivillig i Bipolarlinjen må du enten ha diagnosen selv, eller være pårørende. De andre støttetelefonene som er i dag, som Mental Helse og Kirkens SOS, består av ansatte og frivillige.
– Det er hverken en forutsetning eller en forventning at du møter på noen som selv er berørt av bipolar lidelse dersom du ringer til de eksisterende støttetelefonene, påpeker Antonov.

Bipolarlinjen er gratis og åpen for alle, mandager til onsdager kl. 17-20. Telefonnummer 21 99 65 00.

Utbredt diagnose

Helsedirektoratet anslår at det er ca. 160 000 personer i Norge som har en bipolar lidelse og 4-5 pårørende for hver av disse. Det er med andre ord en diagnose som berører mange.
Bipolarforeningen er den eneste organisasjonen som jobber spesielt for berørte av bipolare lidelser sine interesser. Foreningens frivillige har enten en bipolar lidelse eller er pårørende. Flere av disse har sterke historier å fortelle og kan stille til intervju.

 

Back To Top