fbpx
skip to Main Content
GOD TIMING: Bygdeboka «Stemmer i Tveit» blir klar en drøy uke før julaften, så den vil nok bli å finne under noen trær i Tveit. Birger Tvedt og Trygve Emil Tønnesen gleder seg til å presentere boka førstkommende lørdag og mandag på Grendehuset. Da bildet ble tatt måtte de nøye seg med å vise frem salgsplakaten.

Gir ut bygdebok:

Stemmer i Tveit

To ildsjeler i Tveit Historielag fikk en idé om at «vanlige» folk i bygda burde intervjues om livet i Tveit i gamle dager. I disse dager foreligger boka «Stemmer i Tveit».

 

– Det må jo bli årets julegave for alle i Tveit, smiler Trygve Emil Tønnesen og Birger Tvedt som fikk ideen til bokprosjekter for sju år siden.  Da hadde de allerede intervjuet en rekke godt voksne tveitfolk, intervjuer som ble publisert i Historielagets årsskrift.

Med plass til bare to intervjuer i hvert årsskrift ville det tatt over 15 år å få publisert alle.
– Vi fant ut at vi måtte samle stoffet mellom to permer, forklarer Birger Tvedt.

Alle har en historie

Resultatet er blitt ei bok på 334 sider der 38 personer er intervjuet om hvordan de har opplevd livet i bygda.
– Det er eldre mennesker vi har tatt for oss i boka, de fleste mellom 80 og 95 år, like mange menn som kvinner. Vi ble overrasket over hvor mye interessant vanlige mennesker har å fortelle om livet i gamle dager, og ikke minst om krigsårene. Noen fikk krigen nær innpå seg, mens andre ikke merket så mye. Det kan forklares ved at gamle Tveit var stort geografisk, og folk bodde spredt rundt i bygda, minner Birger om.

Intervjuene er det Birger som har foretatt, mens Trygve har fotografert intervjuobjektene.
– Siden har det blitt mange og lange timer hvor vi sammen har gått gjennom alt stoffet og systematisert det, forteller Trygve. De har også fått mye hjelp av grafisk designer Odd Magne Myre som har satt opp sidene med tekst, bilder og tegninger. Tegningene er nesten et kapitel for seg:

Kunstner Arvid Bergstøl har laget tegningene.
– De er virkelig med å løfte boka opp på et nivå som vi selv er veldig godt fornøyd med, påpeker begge.

Tidsbilder

I tillegg til intervjuene, er boka forsynt med innholdsrike faktabokser som gir interessante tidsbilder av Tveit gjennom årenes løp.
Det fortelles i boka om dampbåten som gikk på Topdalselva fra 1874 til 1937 og som var livsnerven i bygda, den gikk med både passasjerer og gods og brukte en time på turen en vei.  At mang en tørst bygdemann tok seg noen støyter på sin hjemtur kunne resultere i at kona stilte med trillebår på brygga for å få gemalen vel hjem det siste stykket.

Soldatheimen på Kjevik er også viet plass. Den var bygdas samlingspunkt og helt sentral i bygdas kulturliv. Kantine, bibliotek, kino, forestillinger ved Riksteateret og dansekvelder var noe av det som fant sted der. Den brant ned i 1985.
– Brannen var en katastrofe, Soldatheimen var limet i bygda og et viktig kontaktpunkt mellom Luftforsvarets skolesenter og bygdefolket. Tragisk nok ble den aldri bygd opp igjen, forteller Trygve.

Spennende økonomisk

Økonomisk har det vært et løft og et vågestykke å skulle gi ut ei praktbok i dette formatet.  God drahjelp fikk de av en av bygdas egne, Ragnar Bakken, som bidro med 100 000 kroner privat.
– Han ble veldig begeistret for ideen om å gi ut en slik bok, og han er blant dem vi har intervjuet. Dessverre døde han kort tid etterpå, så han fikk aldri oppleve å se boka ferdig, forteller Birger som også har kunnet kvittere for to gaver á 5000 kroner fra private, samt samme beløp fra Valle Sparebank.

Lørdag 18. desember og mandag 20. desember vil boka bli presentert på Ryen Grendehus.  Den vil ellers være til salgs i bygdas matbutikker, og 150 eksemplarer er allerede forhåndsbestilt. 

Back To Top