fbpx
skip to Main Content

Vet ikke hva partiene mener om frivillighet

Lite er mer populært i Norge enn frivillighet. Likevel klarer ikke partiene å utnytte det i valgkampen.

 

Det årlige Frivillighetsbarometeret kartlegger holdninger til frivillighet i befolkningen. I år var et av spørsmålene hvilket parti respondentene mener er best på frivillighet. Over halvparten (54 %) svarer at de ikke vet hvilket parti som er best. Det betyr tapte muligheter for partiene, sier Frivillighet Norge.
– 78 prosent av den norske befolkningen er medlem av minst én frivillig organisasjon. Man skulle tro partiene hadde noe å vinne på å appellere til disse, sier generalsekretær i Frivillighet Norge. Mange sier mye flott om dugnad og frivillighet når oppgaver skal løses, men denne undersøkelsen viser at politikerne er for dårlige til å prate om hva som skal til for å skape større rom for frivilligheten. Partiene kan ikke ta frivilligheten for gitt, da skylder de velgerne å fortelle hvilken politikk de har for frivillig sektor, sier Slotterøy Johnsen.

Må innfri full momskompensasjon

De frivillige organisasjonenes politiske hovedkrav er full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Ser man på partiprogrammene, er de fleste partiene på stortinget for dette. Kravet er likevel ikke innfridd.
– Det gjøres frivillig innsats tilsvarende 142 000 årsverk i Norge hvert år. Det er en enorm innsats, som vi burde slippe å skatte av. Vi kommer til å holde partiene ansvarlig for å komme fram til politikken de har lovet etter valget, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Hva mener partiene?

Frivillighet Norge har gjort en gjennomgang av partiprogrammene og sett på hva de mener i ulike frivillighetspolitiske saker. Se hele gjennomgangen her.

 

Back To Top